Skip to content

Vapepa

VAPEPA – Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Reserviläisosaaminen osaksi auttamisverkostoa

Riihimäen Reserviläisten Vapepa-hälytysryhmä on osa valtakunnallista auttajien verkostoa. RiiRes kuuluu Vapepan Riihimäen seudun paikallistoimikunnan alle, jonka pääasiallinen toiminta-alue on Hausjärvi-Riihimäki-Loppi-akseli. Tällä toiminta-alueella Vapepan osaamista kaivattiin esimerkiksi vuonna 2018 25 kertaa ja toimintatunteja kirjattiin yli 2600.

Meidän Riihimäen Reserviläisten hälytysryhmä on erikoistunut kadonneiden etsintään perustuen reserviläisen perustaitoihin – eli maastossa liikkumiseen ja suunnistamiseen – ja olimme osaltamme tekemässä töitä noiden 2600 tunnin savotassa.

Ryhmäämme otetaan riemulla vastaan uusia tulokkaita. Katso tarkemmat tiedot ”toiminnan kuvaus” -sivun alta.

..äläkä nyt säikähdä tuota etsintäpainotteisuutta. Jos metsässä rämpiminen ei ole juuri nyt ihan se sinun juttusi, löytyy Vapepan toiminnassa paljon muutakin tekemistä alkaen ihan siisteistä
toimistotöistä päätyen koordinointiin ja muihin erikoisosaamista tarvittaviin tehtäviin. Jos haluat auttaa, siihen löytyy ja annetaan kyllä mahdollisuus.

Lisätietoja voit kysyä yhdistyksen Vapepa-vastaavalta Juho Aarniolta (ks. hallituksen yhteystiedot) tai sihteeriltämme Marko Lindbergiltä (ks. hallituksen yhteystiedot), joka on myös hälytysryhmän jäsen.

Vapepa:n Paikallisyhdistyksen nettisivut:

https://vapepariihimaki.yhdistysavain.fi/

http://www.vapepa.fi/

 

Yhdistyksen hälytysvastaava on Juho Aarnio, 040-5010448

 

Kadonnutta etsitään usein laajalta alueelta

Etsintä on ensisijaisesti ihmisen auttamista. Etsinnässä tavoitteena on löytää ja pelastaa kadonnut henkilö. Tärkeintä on auttaa etsittävää henkilöä ja pelastaa hänet.

Etsintä on poliisin johtama pelastustehtävä, silloin kun kadonneen henkilön etsintä tapahtuu maa- ja sisävesialueella. Lentopelastusta johtaa ilmailuviranomainen niin kauan kuin ilma-alus on kateissa. Löytymisen jälkeinen maastoetsintä on poliisin vastuulla. Merialueella etsintää johtavana viranomaisena toimii rajavartiolaitos. Käytännössä etsintä on pelastustehtävä, jossa viranomaiset ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimivat yhdessä kadonneen löytämiseksi.

Suomen Punainen Risti ja sen koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ovat kouluttaneet vuodesta 1978 alkaen vapaaehtoisia etsintätehtäviin järjestämällä maastoetsinnän peruskursseja ja etsinnän johtamiskursseja. Kursseilla kouluttajina toimivat Vapepan valmiuskouluttajat.