Skip to content

Vapepa

VAPEPA – Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Reserviläisosaaminen osaksi auttamisverkostoa

Riihimäen Reserviläisten Vapepa-hälytysryhmä on osa valtakunnallista auttajien verkostoa. RiiRes kuuluu Vapepan Riihimäen seudun paikallistoimikunnan alle, jonka pääasiallinen toiminta-alue on Hausjärvi-Riihimäki-Loppi-akseli. Vapepa on Poliisille, pelastuslaitokselle ja sosiaalitoimelle apua tuottava vapaaehtoisten koulutettu ja johdettu kokonaisuus, jonka yhtenä toiminnallisena osan myös Riihimäen Reserviläisten hälytysryhmä toimii.

Meidän Riihimäen Reserviläisten hälytysryhmä on erikoistunut kadonneiden etsintään perustuen reserviläisen perustaitoihin – eli maastossa liikkumiseen ja suunnistamiseen. Lisäksi meillä on iso rooli paikallistoimikunnan johtoryhmässä ja Kanta-Hämeen valmiuspäivystyksessä. Käytännössä kun viranomainen meitä tarvitsee, hälytykset ja operatiivinen johto on usein meidän ryhmämme miehittämää.

Uusi jäseniä otetaan riemulla vastaan ja Vapepa-toimintaan on nykyään erinomainen koulutusrunko, joka tarjoaa jokaiselle omaan elämäntilanteeseen, taitoihin ja käytettävissä olevaan aikaan sopivan tontin. Lue lisää valtakunnallisilta http://www.vapepa.fi/ -sivuilta ja ole yhteydessä RiiRes Vapepa-vastaavaan Juho Aarnioon (ks. hallituksen yhteystiedot) tai sihteeriin Marko Lindbergiin (ks. hallituksen yhteystiedot).

Vapepa:n tehtävänä on tukea viranomaisia (poliisi, pelastuslaitos ja sosiaalitoimi) erilaisissa onnettomuustilanteissa, mm. katoamiset, tulipalot (rakennus-, metsä– ja turvesuopalot), ympäristöonnettomuudet, liikenneonnettomuudet tai ensihuoltotehtävät. Tilanteissa kunkin järjestön määritelty ryhmä hoitaa ensisijassa oman toimialansa tehtäviä: Martat muonittavat, radioamatöörit vastaavat viestinnän runkojärjestelmistä, SPR:n päivystysryhmät keskittyvät ensiapuun jne. Useat ryhmistä pystyvät toki moniinkin eri tehtäviin.

Tehtäviä on mm. etsintä, ensiapu, henkinen tuki, viestitoiminta, liikenteenohjaus, muonitus sekä muut ensihuollon tehtävät. Lähes kaikki Vapepalaiset voivat toimia ympäristöonnettomuuksissa (esim. öljyn kerääminen), omaisuuden pelastamisessa (esim. talon huonekalujen siirtäminen tulvan alta, omaisuuden vartiointi palopaikalla). Ryhmät ilmoittavat valmiutensa ja hälytystietonsa valtakunnallisella sähköisellä hälytyskortilla OHTO -järjestelmässä.

Viranomaisten avustamiseen osallistuneet vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia. Mitään tilanteeseen liittyviä tietoja ei saa kertoa ulkopuolisille henkilöille, ei edes kotiväelle. Julkista tietoa on se, mitä tiedotusvälineissä kerrotaan.

Reserviläisjärjestöjen toimiminen osana Vapepaa on sikälikin perusteltua, että usein reserviläisjärjestön jäsenellä on osaamista ja kokemusta maastossa liikkumisesta ja suunnistamisesta – juurikin niistä taidoista, joista monessa Vapepa-tehtävässä on hyötyä. Meillä reserviläisillä on usein myös etsintään tarvittavat perusvälineet käden ulottuvilla: Maastoon sopivat jalkineet, säänmukainen käytännöllinen ulkovaatetus ja reippaaseen ulkoilmaliikuntaan sopivia perusvarusteita kuten hyvä reppu, juomapullo ja esim. otsavalo. Reserviläisellä on yleensä myös riittävä peruskunto ja olemme tottuneet täyttämään käskettyjä tehtäviä ryhmänä.

Toimintaan pääsee helposti mukaan ja voit itse vapaasti päättää paljonko aikaa ja energiaa voit toimintaa sijoittaa. Käytännössä sinun tulee osallistua Vapepan päivän mittaiseen peruskurssiin sekä etsintäkurssiin (joita järjestetään vuosittain ja nykyään paljon myös täysin etänä), sekä hankkia itsellesi tuo jo mainittu minimietsintävarustus (eli melkeimpä ihan tavallinen metsäretkivarustus). Tämän jälkeen olet jo täysiverinen hälytysryhmän jäsen. Kun viranomainen (poliisi, pelastuslaitos tai sosiaalitoimi) Vapepaa tarvitsee, lähettävät he hälytyksen keskitetyn OHTO-järjestelmän kautta ja hälytysryhmän jäsenenä sinä saat sen kännykkääsi tekstiviestinä. Tekstiviestiin vastaat kulloisenkin hälytyksen kohdalla pääsetkö tulemaan vai et ja sillä siisti. Jos pääset tulemaan saat tarkemmat ohjeet tekstiviestillä kokoontumispaikalle ja toiminta jatkuu Vapepa-johtajan käskyjen mukaan.

Jos et pääse paikalle, ei se mitään, ehkä seuraavalla kerralla jo pääsetkin. Toiminta on täysin vapaaehtoista ja vie aikaasi vain juuri niin paljon, kuin katsot voivasi siihen kulloinkin antaa. Hieno asia on siis se, että kuuluminen reserviläisten Vapepa-hälytysryhmään mahdollistaa jo olemassa olevan reserviläisosaamisen sekä -varusteiden hyödyntämisen todella arvokkaaseen työhön – viranomaisapuun – kun sitä tarvitaan.

Kaikki se, mitä jo muutenkin teet ja osaat, saa näin tehokkaan kanavan tulla hyödynnetyksi.
Rohkeasti mukaan!