Skip to content

Toimintakertomuksia

Tällä palstalla julkaistaan vähintään vuosittain kuluneen kauden toimintakertomukset Vapepa-hälytysryhmän edesottamuksista.

2021
Kuten edellisenä vuonna, myös 2021 koronalla oli varsin suuri vaikutus Vapepa-toimintaan. Koulutukset siirtyivät lähes tyystin etäyhteyksien varaan ja paljon harjoituksia jouduttiin myös rajoitusten takia perumaan tai siirtämään tulevaisuuteen. Merkille pantavaa kuitenkin oli Vapepa koulutustoiminnan kehittyminen ja varsin positiivinen palaute etäkursseista. Vapepan koulutusohjelmarunkoa on päivitetty ja vuoden 2021 aikana ensimmäiset uuden mallin mukaiset koulutukset lähtivät käyntiin myös Kanta-Hämeessä. Nykyään Vapepa organisaatiossa koulutetaan perus etsintä-, viesti- ja ensihuoltotaitojen lisäksi omilla koulutuksillaan mm. maastojohtajia, joukkueen johtajia ja varsinaisia Vapepa johtajia. Rakenne on kohtuullisen lähelle reserviläisille tuttua ryhmä – joukkue – komppania -jakoa ja sinänsä helppo omaksua. Johtopaikkatyöskentelyyn on myös tullut oma kurssinsa, joka antaa valmiudet toimihenkilön rooliin Vapepa-operaation johtopaikalla. Koulutuspolkujen modulaarinen rakenne mahdollistaa vapaaehtoisille hienosti omaan aikaan ja elämäntilanteeseen räätälöitävän etenemismallin.

Riihimäen reserviläisten Vapepa-hälytysrinkiin kuului 12 henkeä. Riihimäen reserviläisillä oli myös monta aktiivista roolia Vapepan Hausjärvi-Riihimäki-Loppi -paikallistoimikunnan johtoryhmässä, näistä mainittakoon Marjo Matikaisen koko vuoden sihteerin rooli sekä Juho Aarnion nimitys paikallistoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Vuoden aikana hälytyksiä oli vain kolme, joista näistäkin vain yksi johti lopulta operaatioon. Kanta-Hämeen alueella hälytyksiä oli kaikkiaan 65, joten voidaan syystä sanoa meidän alueemme olleen poikkeuksellisen rauhallinen. Valtakunnallisesti hälytyksiä vuoden 2021 aikana oli yhteensä 442.

Vuoden ehkä merkittävin alueellinen harjoitus oli 26.-27.11. pidetty Riihimäki -21 kotiseutuharjoitus, johon Riihimäen reserviläiset ottivat osaa Vapepan kautta. Riihimäki -21 harjoitus oli suunnattu Riihimäen kaupungin, paikallisten viranomaisten, Maanpuolustuskoulutuksen, SPR:n, Vapepan sekä eri paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Harjoituksen aiheena oli kunnallisen valmiuskeskuksen perustaminen ja akuutin vesikriisin tukitoimet Riihimäen alueella. Harjoituksesta saatiin paljon oppia viranomaisyhteistyöstä sekä valmiuskeskuksen pystyttämiseen tarvittavista käytännön toimista ja resursseista. Harjoituksen aikana Riihimäen reserviläisten hälytysryhmä sai myös ensikosketuksen SPR:n siirreltävään evakuointikeskukseen, eli ECC-peräkärryyn. Harjoituksesta jäi päällimmäiseksi usko, että tositilanteessa kunnallisen valmiuskeskuksen saattaminen operatiiviseksi onnistuisi hyvin ja tehokkaasti.

Vuoden aikana seuramme jäseniä palkittiin seuraavasti:

Jarmo Viitanen, Vapepa hopeinen ansiomitali yli 15 vuoden aktiivisesta toiminnasta.
Jani Matikainen, Vapepa 1.luokan ansiomerkki pyyteettömästä ja aktiivisesta osallistumisesta valmiuspäivystystoimintaan.

2020
Vuoden 2020 aikana korona iski myös Vapepa toimintaan. Monia harjoituksia ja koulutuksia jouduttiin alkuvuodesta perumaan ja hälytystoiminnassa jouduttiin omaksumaan uusia turvallisuuskäytäntöjä, jotta vapaaehtoisia suojeltaisiin virukselta. Loppuvuotta kohden käytännöt kuitenkin vakiintuivat virallisine toimintaohjeistuksineen ja koulutus siirtyi ihailtavalla nopeudelle verkkoon.

Riihimäen reserviläisten Vapepa-hälytysrinkiin kuului 11 henkeä ja vuoden aikana hälytyksiä oli yhteensä 11 kpl, joista pitkäkestoisia oli kaksi. Vuoden aikana meitä tarvittiin useassa kadonneen etsinnässä, sekä suuriin rakennuspaloihin liittyvissä viranomaisen tukitehtävissä.

Riihimäen reserviläisten jäseniä toimi vuoden aikana myös ansiokkaasti Loppi-Riihimäki-Hausjärvi Vapepa paikallisostan johtoryhmässä sekä valmiuspäivystäjinä. On merkittävää, että yli puolet alueemme valmiuspäivystäjistä tulee Riihimäen reserviläisten riveistä. Seuramme ryhmä on ehkä kohtuu pieni, mutta sitäkin aktiivisempi.

Vuoden aikana seuramme jäseniä palkittiin seuraavasti:

Tapio Kangas, Vapepa hopeinen ansiomitali yli 15 vuoden aktiivisesta toiminnasta.

2019
Alueellamme oli kiitettävän hiljainen toimintavuosi varsinaisten hälytysten osalta. Vapepan apua tarvittiin alueellamme vain kahdesti tulipalojen jälkitoiminnassa, ja kertaalleen kävimme auttamassa naapureita metsäetsinnässä. Muuten töitä tehtiin lähinnä kouluttautuen ja toimintaa hioen.

Koulutustoimintaa oli alueellamme tarjolla runsaasti yli 20 eri tapahtuman tai koulutuksen muodossa, jossa myös seuramme edustajia oli lähes aina paikalla. Vuoden aikana kävi seuramme Vapepa-vastaava Juho Aarnio pitämässä Hausjärven reserviläisille info-tilaisuuden Vapepa toiminnasta, jonka johdosta myös vuoden loppuun mennessä saatiin naapureistamme yksi uusi ja innokas Vapepa-hälytysryhmä alueellemme. Hyvää reserviläisyhteistyötä.

Vuoden 2019 lopuksi myönnettiin ansioituneesta Vapepa-toiminnasta seuramme Marjo Matikaiselle ensimmäisen luokan ansiomerkki, sekä itsenäisyyspäivänä yli 10-vuoden aktiivisesta hälytysryhmätoiminnasta Jari Anttilalle Vapepa pronssinen ansiomitalli.

Tätä kirjoitettaessa 2020 on jo lähtenyt todella vauhdilla käyntiin Vapepa-toiminnan osalta, mutta siitä lisää sitten ensi vuonna.

2018
Vuonna 2018 Vapepa:n Riihimäen seudun paikallistoimikunta kirjasi 25 tapahtumaa, joissa toimijoita oli n. 290 henkilöä. Työtunteja tehtiin yhdessä lähes 2630 tuntia kirjattuna ja vielä koko joukko tunteja lisää, joita ei kirjoihin ja kansiin merkitty. Toiminta-alueellamme oli kuusi etsintähälytystä sekä yksi ensihuoltotehtävä liittyen suureen rakennuspaloon.

Riihimäen reserviläisten hälytysryhmän vahvuus oli 12 henkeä ja ryhmästä oli osallistujia kaikissa mainituissa vuoden 2019 hälytyksissä. Lisäksi yhdistyksemme jäsenistä neljä toimi ansiokkaasti paikallistoimikunnan johtoryhmän jäseninä ja Marjo Matikainen johtoryhmän sihteerinä.

Yhdistyksemme Vapepa-hälytysryhmän vastaava Juho Aarnio suoritti lokakuussa Vapepa-johtajakurssin ja on täten yksi viidestä Riihimäen seudun paikallistoimikunnan Vapepa-johtajista, jotka vastaavat viranomaiselle annettujen hälytystehtävien suorittamisesta sekä Vapepa henkilöstön johtamisesta ja toiminnan koordinoimisesta hälytysten aikana.

Yhdistyksemme oli siis vahvasti ja näkyvästi edustettuna paikallisorganisaatiossa. Lämmin kiitos kaikille toimintaan osallistuneille, tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2019